Wednesday, November 28, 2007

Substantivo - Substantiv

Artigo - Artikel

Definido - o, a, (singular), os*, as* (plural) - bestämd artikel - bildas genom att placera{o, a, os, as} före substantivet.

Bestämd artikel [artigo definido] maskulinum{masculino} [o, os], femininum{feminino} [a as].

Artigo definido - sing. plural bestämd artikel - sing. - plural
o filho - os filhos sonen, sönerna
o animal - os animais djuret, djuren
a filha - as filhas dottern, döttrarna
a laranja - as laranjas apelsinen, apelsinerna
a mesa - as mesas bordet, borden
a rosa, as rosas rosen, rosorna
o travesseiro, os travesseiros kudden, kuddarna
o garfo, os garfos gaffeln, gafflarna
a irmã, as irmãs systern, systrarna
a mãe, as mães modern, mödrarna
o verão, os verões sommaren, somrarna
o livro, os livros boken, böckerna
o pé, os pés foten, fötterna
a mão, as mãos handen, händerna
o dente, os dentes tanden, tänderna
a praia, as praias stranden, stränderna
o país, os países landet, länderna
a noite, as noites natten, nätterna
o sapato, os sapatos skon, skorna

I portugisiskan är substantiven "maskulina el. feminina". Maskulina är oftast de som slutar på -o och feminina de som slutar på -a, -ade, -em och -ção.

När substantivet slutar på en "vokal" bildas pluralis oftast genom tillägg av ändelsen -s. När slutar på en "konsonat" tillägg av ändelse -es.

0 Comments: