Thursday, February 14, 2008

Adjetivo - Adjektiv

Adjektivet rättar sig efter substantivet i singularis och plularis.

Masculino [singular e plural] - Maskulinum

novo (sing) - ny ----------------- novos (plu) - nya

bonito (sing) - vacker ---------- bonitos (plu) - vackra

Feminino [singular e plural] - Femininum

nova (sing) - ny ---------------- novas (plu) - nya

bonita (sing) - vacker ---------- bonitas (plu) - vackra

Adjektiv maskulinum slutar i allmänhet på -o och femininum -a

um/o carro novo (mask. sing) -------- en ny bil

uns/os carros novos (mask. plu) -------- några nya bilar

uma/a bicicleta nova (femi, sing) ------ en ny cykel

umas/as bicicletas novas ------------------- några nya cyklar

um/o ovo cozido (mask. sing) -------------- ett kokt ägg

uns/os ovos cozidos (mask. plu) -------------- några kokt ägg

Ex:

Ele é um homem elegante. [En elegant man]

homem (um/o) (substantiv)

elegante (adjektiv)

Essa história é engraçada. [En rolig historia/berättelse]

história (uma/a) (substantiv)

engraçada (adjektiv)

*Esse homem está doente. [Den manen är sjuk]

homen (substantiv)

doente (adjektiv)

**O doente foi antedido pelo médico. [Den sjuka manen blev mottagit av läkaren]

doente (substantiv)

Samma ord kan vara också "substantiv" eller "adjektiv.

Adjektiv som slutar på -e och -l har samma form i både maskulinum och femininum [Adjektiv genus uniforme pt]

um grande dicionário [ett stort lexikon]

uma peça de teatro interessante [ en intressant teaterföreställning]

uma lingua oficial [ett officiellt språk]

um menino gentil [ en hövlig/artig pojke]

Adjektiv biforme har en form i maskulinum och en form i femninum

um menino educado [en väluppfostrad pojke]

uma menina educada [en väluppfostrad flicka]

uma lata pequena [ en liten burk]

Några oregelbundna adjektiv

bom ------- melhor ------ o/a melhor [bra, god ---- bättre ----- bäst]

mau ------- pior --------- o/a pior [dålig --- sämre ---- sämst]

grande ---- maior ------ o/a maior [stor --- större ----- störst]

pequeno -- menor ----- o/a menor [liten --- mindre ---- minst]

Adjektivets pluralformer har samma regler som substantivets, tillägg av -s när adjektivet slutar på vokal och -er när slutar på konsonant.

0 Comments: