Tuesday, June 26, 2007

Verbo - Verb

Portugisiska verben har tre böjningssätt: Verbos regulares - regelbundna verb


1.a conjugação - 1:a konjugation, verb som slutar på -ar --- ex: morar, falar {att bo, att tala}

2.a conjugação - 2:a konjugation, verb som slutar på -er --- ex: vender, comer {att sälja, att äta}

3.a conjugação - 3:e konjugation, verb som slutar på -ir --- ex: sentir, mentir {att känna, att ljuga)

Ex:

1- Eu moro na Suécia. (Jag bor i Sverige.)

2- Eu falo sueco. (Jag talar svenska.)

3- Eu vendo roupas. (Jag säljer klädder.)

4- Eu não como carne. (Jag äter inte kött.)

5- Eu sinto fome. (Jag känner mig hungrig.)

6- Eu não minto. (Jag ljuger inte.)

Verbo irregulares { precisamos decorar} - oregelbundna verben {man måste lära sig utantill.}

Crer (att tro), dar (att ge {giva}), dizer (att säga), fazer (att göra), ir (att gå, åka, resa), poder (att kunna), etc.


Ex: Tempos dos verbos - Tempus

Presente (presens) - falar [att prata]

eu (jag) ------------------ falo (pratar)

tu (du) ------------------- falas (pratar)

ele/ela (han/hon) ---- fala (prata)

nós (vi) ------------------ falamos (prata)

vós (ni) ------------------ falais (prata)

eles/elas (de/dom) --- falam (prata)

comer (att äta)

eu como --------- jag äter

tu comes --------- du äter

ele/ela come ----- han/hon äter

nós comemos --- vi äter

vós comeis ------ ni äter

eles comem ----- de/dom äter

partir (att avresa; dela; slå sänder)

eu parto ------ jag avreser

tu partes ----- du avreser

ele/ela parte -- han/hon avreser

nós partimos -- vi avreser

vós partis ------ ni avreser

eles/elas partem ---- de/dom avreser

0 Comments: