Tuesday, October 2, 2007

Några vanliga ord - algumas palavras comuns

Några vanliga ord - algumas palavras comuns

1. grande - stor

ex: Eu tenho uma casa grande. [ Jag har ett stort hus.]

- tenho { presens av verb "ter" (verb 2:a konjugation)

- a/uma casa (s.f.) { plu. as/umas casas} [ plu.flera hus]

2. pequeno - liten

Eu tenho um carro pequeno. [Jag har en lite bill]

- o/um carro (s.m) {plu. os/uns/ carros} [plu. flera bilar]

- pequeno (adj.m)

Eu tenho uma casa pequena. [ Jag har ett litet hus.]

- a/uma casa (s.f)

- pequena (adj.f)

3. rápido - snabb

ex: Eu dirijo rápido. [Jag kör snabb.]

- dirijo { presens av verb "dirigir" (verb 3:e konjugation) 

- rápido (adj. m.)

4. lento - långsam

ex: Meu carro está lento. [Min bil är långsam.]

- o/um carro (s.f)

- lento (adj. m.)

5. cedo - tidig

6. tarde - sen

7. barato - billig

8. caro - dyr

9. perto - nära

10. longe - avlägsen

11. quente - varm

12. frio - kall

13. cheio -full

14. vazio - tom

15. fácil - lätt

16. difícil - svår

17. pesado -tung

18. leve - lätt

19. aberto - öppen

20. fechado - stängd

21. certo - rätt

22. errado - fel

23. velho - gammal

24. novo - ny

25. idoso - gammal

26. jovem - ung

27. bonito/lindo - vacker

27. feio - ful

28. bom - bra

29. mau/ruim - dålig

29. melhor - bättre

30. pior - sämre

0 Comments: